Dětská skupina

Projekt: Dětská skupina Domek
Reg. č: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006973
Projekt je zaměřen na vybudování a provoz dětské skupiny s názvem Domek s celkovou kapacitou pro 10 dětí. Délka realizace projektu od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2019.
Společnost RSH BEROUN, s.r.o. provozuje pro svoje zaměstnance a partnery Dětskou skupinu Domek. Pro případné volné místo se informujte na telefonním čísle uvedeném v kontaktech.

děti
děti


děti
děti

Máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás